Laatste nieuws


De scholen zijn weer begonnen. Vanaf nu geldt het reguliere lesrooster. Zie aldaar.


In de week van 14 oktober tot en met 22 oktober zijn er alleen avondlessen.


In de kerstvakantie, 23 december tot en met 7 januari is er geen les. 
é